Şifremi Unuttum - Üyelik

 
Döviz Kuru
DÖVİZ ALIŞ SATIŞ
USD   1.2336   1.2424
EURO   1.8186   1.8314
GBP   2.2875   2.3046
Köşe Yazıları

Dualar kabul oldu, ilahi güçler yardım etti

Mehmet Zeki Erkan

Nöbetçi Eczaneler

BİRLİK ECZANESİ
DOLAPOĞLU ECZANESİ
HARMANCIOĞLU ECZANESİ
KART ECZANESİ
NEHİR ECZANESİ
SARI ECZANESİ
VİTAMİN ECZANESİ
YÜCEL ECZANESİ
Canlı Yayınla Konya
Konya Tanıtım Filmi
Konya Hava Durumu

Mescitler

İçinde minberi olmayan, Cuma ve Bayram namazlarının kılınmadığı küçük mahalle camileridir. İlk örneklerini Karahanlılar döneminde gördüğümüz bu yapılar giderek yaygınlaşmıştır. Konya şehir merkezinde, Anadolu Selçuklular zamanında yapılan mescitlerin pek çoğu ayakta kalabilmiştir. Bu yapılar mekan genişliği bakımından önem taşımazlar. Kübik bir hacmi tek bir kubbe örter. Bu yapıların önemi çoğunun önünde tonozlu bir giriş mekanının bulunmasıdır

          BEŞARABEY (FERHUNİYE) MESCİDİ

Mescid Ferhuniye mahallesindedir. Kapı üzerinde yer alan kitabesine göre Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus I. devrinde 1219 yılında Emiri Ahur Zeyneddin Beşarabey tarafından yaptırılmıştır.

Kare planlı ve kubbeli olan yapının kuzeyinde iki kubbenin örttüğü bir son cemaat yerinin olduğu kemerlerin izlerinden anlaşılmaktadır. Mermer kapısı sövelidir.

Kuzeydeki kapıdan giriş holüne, oradan da kubbeli harem kısmına geçilir. Yapının alt kısmı taş, kubbesi ise tuğla ile yapılmıştır. Mescid 1958 yılında hayırseverler tarafından tamir ettirilmiştir.

BEY HEKİM MESCİDİ

Mescid, Alaaddin Tepesi'nin batısında Beyhekim mahallesindedir. Mescidin planı kubbeli bir harim ve bu harimin doğusunda yer alan üç hacimden oluşmaktadır.

Mescidin doğusundaki kapısından bir hole girilmektedir. Bu kısmın sağındaki oda Beyhekim'e ait türbe olup, içinde basit bir sanduka vardır. Soldaki odanın türbedar veya mescit de görevli olanlara ait olduğu düşünülmektedir. Her iki oda da bulunan birer pencere mescide açılmaktadır. Mescidin kubbe örtüsünde kullanılan tuğlalar zigzaglı bir desen meydana getirecek şekilde örülmüştür. Kubbenin merkezinde daire şekilli çinili bir göbek vardır. Kenarını palmet motiflerinden oluşan bir kompozisyonun süslediği bu göbeğin ortasında Kufi ile “Allah” adı, Peygamberimiz ve dört halifenin adları yazılmıştır.

Mescidin mihrabı yurt dışına kaçırılmıştır. Bu eser Doğu Berlin'de Staadlische Museum'de sergilenmektedir.

Mescide ait ahşap sanatının ince işçiliğini ihtiva eden bazı kapı ve pencere kanatları, Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir.1967 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen yapı ibadete açıktır.

 

BULGUR DEDE MESCİDİ

Aziziye Caminin dousunda çarşı içerisinde bulunmaktadır. Mimari yönden tipik Selçuklu eseridir. Taş ve tuğla malzemelerden inşa edilen yapının kuzeyinde iki kalın taş sütuna oturan tuğla örgülü bir eyvanı vardır. Eyvan kemeri zamanla yıkılmış ve üzeri ahşapla örtülmüştür.

Mescid tek kubbeli olup kubbesi tuğla örgülüdür. Yapının içi ve mihrabı çini mozaiklerle süslü olarak yapılmıştır. Ne var ki son yıllarda bakımsızlık yüzünden mihrabın sadece alt kısmında mavi ve siyah mozaikler kalmıştır. Mihrabın sağında ve solunda 2 şer m. yükseklikte muntazam taş söveli iki kapı vardır. Sağdaki kapıdan biri odaya soldaki kapıdan mescide girilir.

Mescide Bulgur Dede adının verilmesi ile ilgili olarak anlatılan halk inanışında; Bulgurcuk denilen cilt hastalığına tutulanlar buraya getirilir, türbedar ağzına aldığı ince bulguru hastanın kaşınan yerlerine püskürtür ve bu suretle hastanın hastalığı geçermiş. Bu nedenle halk tarafından buraya Bulgur Tekkesi, son cemaat mahallindeki mezarda yatan kişiye de “Bulgur Dede” adı verilmiştir. Mescid ibadete açıktır.

 

HOCA HASAN MESCİDİ

Meram yolu üzerinde kendi adıyla anılan mahallededir. Kesin yapılış tarihi bilinmemekle birlikte, XIII. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilmektedir.

Mescit, kare planlı olup üstü kubbe ile örtülüdür. Kuzeyinde ahşap sundurmayla kaplı olan revaklı bir ön mekanı ve minaresi bulunmaktadır. Mescid ve minare tamamen tuğladan yapılmıştır. Minarenin kaide kısmında devşirme malzeme ile kesme taş kullanılmıştır. Minarenin üst kısmının ve şerefe altının çinilerle süslendiği kalan izlerden anlaşılmaktadır.

Hoca Hasan Mescidi, Konya'nın ayakta kalarak bize kadar gelebilen en eski Selçuklu eserlerinden biridir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu yapılarak ibadete açılmıştır.

 

İÇ KARAASLAN MESCİDİ

İç Karaaslan Mahallesindedir. Tuğla kubbesinin üstünde Selçuklu ve Karamanoğlu dönemi yapılarının bazılarında görülen tuğla çıkıntılar bu mescidin kubbesinde de görülmektedir. Mescidin güneyinde türbe yer almaktadır.

Mihrap çinilerinde beyaz zemin üzerine mavi ile yazılmış hatlar vardır. Mukarnasların kenarları mavi ve siyah altı köşeli mavi çinilerle süslenmiştir. Mihrabın üstünde yer alan bitkisel karakterli çiniler, mihraba ayrı bir güzellik katmaktadır.

Mescidin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bir kitabesi olmadığı gibi, vakfiyesi de yoktur. Fakat mescidin Mevlana Celaleddin Rumi zamanında açık bulunduğunu ve Karaaslan'ın ölmüş olduğu tarihi vesikalardan bilinmektedir. Bu nedenle mescidin 1219 ile 1236 yılları arasında yaptırılmış olduğu düşünülmektedir.

 

KARATAY MESCİDİ

Hoca Fakıh Mahallesindedir. Yapımında muntazam kesme taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.

Mermer söveli bir kapıdan son cemaat mahalline girilir. Orjinalinde tonozlu örtülü bu kısmın üzeri bugün ahşapla kapatılmıştır. Kapının sağında ve solunda kemerli iki büyük pencere bulunur. Son cemaat mahallinden bir kapı ile mescide girilir. Mescidin içerisi mozaik çinilerle kaplı iken bugün tamamen dökülmüş ve ancak yerleri kalmıştır. Tuğla örgülü kubbesine zarif süslerle dekoratif bir görüntü verilmiştir.

Mescide ait hiçbir kitabe bulunamadığı halde, vakfiyesine göre, Selçuklular devrinde 1248 M. yılında Emir Celaleddin Karatay'ın kardeşi Kemaleddin Rumtaş tarafından yanındaki şimdi yıkılmış bulunan zaviyesi ile birlikte yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

 

SIRÇALI MESCİDİ

Bordabaşı Mahallesindedir. Selçuklu devrinin tek kubbeli mescitleri tipinde inşa edilmiştir. Mimari özelliklerinden dolayı XIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.

Kare planlı yapının girişi doğu cephesinde yer alır. Son cemaat yeri iki sütunla üç bölümlü bir yapıya sahiptir ve tonozla örtülmüştür.

Sırçalı Mescid süslemeleri ile dikkati çeken bir yapıdır. Son cemaat yerinin pencere üstlerinde, revak kemerlerinde, mihrabında ve kubbesindeki çini-tuğla süslemeler Selçuklu çini süsleme sanatının bütün özelliğini göstermektedir. Mihrabın nişini beş bordür kuşatır. Dıştan ilk ikisi incedir ve geometrik süslüdür. Üçüncü bordür beyaz alçı zemin üzerine firuze ve patlıcan moru ile örülmüş palmet motifleriyle bezelidir. Dördüncüsü ise en geniş ve en güzel olanıdır. Kobalt mavisi yazı altında yer alan palmet ve dallarla süslü bordür, adeta kademeli bir görünüş havası verir. İçteki son bordür üçüncüye benzeyen bitkisel tezyinatlıdır. Mescidin kuzeydoğu köşesinde minaresi vardır.

Mescid, 1275 H. yılında Konya'lı müderris Sarı Hafız Süleyman tarafından onarılmıştır. Bugün ibadethane olarak kullanılmaktadır.

 

TAŞ MESCİD (HACI FERRUH MESCİDİ)

Konya'nın Aksinne Mahallesi, Taş Camii Caddesi üzerindedir. Kesme taştan yapılmış olan mescidin giriş bölümü ve ana mekanı bulunmaktadır.

Doğuda yer alan giriş kapısındaki kitabesine göre Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus I. devrinde 612 H. (1215 M.) yılında Sselçuklu vezirlerinden Hacı Ferruh tarafından yaptırılmıştır. Mimari Kayseri'li Ramazan Bin Küneş'dir. Portal ve mihrabının taş süslemesi dikkat çekicidir.

 

TERCEMAN MESCİDİ

Terceman Mahallesindedir. Selçuklu döneminin tek kubbeli Mescid örneklerinden olup, yapımında kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Kapısı kıble yönünde olup, aynı yönde üç, kuzey duvarında ise bir pencere bulunmaktadır. Kubbesi üzerinde tuğladan çıkıntılar vardır.

Mescidun yapım tarihini gösteren herhangi bir kitabeye rastlanılmamıştır. Sade bir mihrabı vardır. Mescidi, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın emirlerinden Zahirüddin Mansur Terceman’ın yaptırdığı sanılmaktadır.

 

ZEVLE SULTAN MESCİDİ

Alaaddin Kız Öğrenci yurdunun doğusunda yer alır. Yapımında kesme taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Mescidin kubbesi tuğla ile yapılmıştır.

Mescidin batı tarafında bir, güney yönünde altlı üstlü iki penceresi bulunmaktadır.

Kapısı kırmızı ve mavi damarlı taşla kaplanmıştır. Kapının üzerinde bir başka yapıya ait kabartmalı ve oymalı bir firiz, üstünde de mermerden dört satırlık kitabe yer almaktadır. Bu kitabenin ilk satırında “dinin ve dünyanın yücesi büyük sultan” ibaresi yer alır. Mescidin 1219-1236 yılları arasında yaptırılmış olduğu kabul edilmektedir.

 

HASBEY MESCİDİ

Meram’da bulunmaktadır. Karamanoğlu Mehmet II. devrinde Hasbey Oğlu Mehmet adına yaptırılmıştır. Mescit kesme taşlardan yapılmış, üzeri toprak damla örtülmüştür. Minberi çok sadedir. Caminin yanında bir de Dar’ül- Hüffaz vardır.

 

MEYDANİ MESCİDİ

Çiftemerdiven Mahallesindedir. Mescit dikdörtgen planlıdır. Moloz taş ve tuğla ile yapılmıştır. Üst örtüsü ahşap çatılıdır. Doğuda bir kapısı, mihrap yönünde iki penceresi bulunmaktadır. Vakfiyesine göre 1585 yılında Meydani Ali Oğlu Ahmed Bey tarafından yaptırılmıştır. Mescit içindeki mezarın Ahmed Bey’e ait olduğu sanılmaktadır. 1954 yılında Mahalle halkı tarafından onarılmıştır.

 

CEVZİALTI MESCİDİ

Cevizaltı Mahallesindedir. Vakfiyesine göre 1880 yılında Konya Müftüsü Abdullah Vahdi tarafından, bitişiğindeki bugün yıkılmış bulunan Medrese ile birlikte yaptırılmıştır. Kare planlı yapı taş ve molozlarla örülmüş olup, üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. 1957 yılında mahalle halkı tarafından onarılmıştır.

 

KEÇECİ MESCİDİ

Keçeci Mahallesindedir. Kitabesine göre 1905 eski mescit yerine mahalle halkı tarafından yaptırılmıştır. Mescidin üzeri dam örtülüdür. Minaresi ahşaptır.


Bu Sayfa 319 Defa Ziyaret Edilmiştir

 

Ana Sayfa - Sık Kullanılanlara Ekle - Ana Sayfam Yap - Reklam - Hakkımızda - Künye - İletişim
Copyright © 2008 - 2058  KonyaClub.Com  Designed By  TokageWeb
ece kız öğrenci yurdu